REGULAMIN

Sprzedaż prowadzona jest przez firmę: CAGSAN POLAND ul. Krucza 5, 88-100 Inowrocław  NIP: 5562738920 REGON: 341087712

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę CAGSAN POLAND zwanym dalej Sprzedającym.

2. Dokonanie zakupu produktu przez Kupującego w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu i go zaakceptował.

3. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się ze Sprzedającym przed dokonaniem zakupu.

 

Warunki ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem sklepu internetowego rusztowania-aluminiowe.com

3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia zamówienia do wysłania towaru do Kupującego) wynosi:  2-3 dni robocze ( chyba,że w ofercie podano inaczej )

4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 

Płatności

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu, który umieszczony jest w foliopaku wraz z listem przewozowym lub na życzenie wysyłany w pliku .PDF drogą mailową.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia.

Dostępne metody płatności:
-szybkie płatności ( Shoper Płatności)
-płatności kartą ( Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic )
-zwykły przelew
-płatność przy odbiorze

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów..

6. Kupujący może korzystać z następujących form płatności: przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego wskazany na stronie,szybkimi płatnościami bądź płatność przy odbiorze.

7.Operatorem szybkich płatności jest BlueMedia S.A.

 

Dostawa

1. Wyboru formy dostawy Kupujący dokonuje podczas składania Zamówienia.

2. Koszty wysyłki są zgodne z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Termin nadania wysyłki jest terminem przewidywanym, nie jest on wiążący.

5. Kupujący powinien sprawdzić stan i zawartość przesyłki przy dostawcy.

6. Zamówienia są realizowane po ich opłaceniu lub wyborze płatności za pobraniem.

 

Reklamacje

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z p.zmianami) Klient ma prawo złożyć reklamację w związku z niezgodnością produktu z jego opisem (niezgodnością z umową). Może to zrobić w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@rusztowania-aluminiowe.com lub wysyłając pisemne oświadczenie na adres: CAGSAN POLAND ul. Krucza 5, 88-100 Inowrocław

2. Gwarancja którą są objęte niektóre towary w sklepie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.

3. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady

(a) na podstawie uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji;

(b) korzystając z uprawnień przysługujących mu w związku z niezgodnością produktu z umowa.

4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, sprzedający:

a) doprowadzi go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo

b) wymieni na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. (Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia).

5. W sytuacji reklamowania towaru, prosimy o dołączenie do odsyłanego towaru opisu jego wady. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

6.Wysyłka naprawionego/wymienionego towaru ( na podstawie reklamacji ) następuje na koszt Sklepu.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres: CAGSAN POLAND ul. Krucza 5, 88-100 Inowrocław
W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

Proces reklamacyjny - procedura zwrotu

Kupującemu, będącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Krok 1: Zgłoś chęć zwrotu towaru przesyłając wiadomość na adres biuro@rusztowania-aluminiowe.com , w tytule wpisz: ZWROT TOWARU

Krok 2: Poinformuj nas o sposobie odesłania towaru. Transport własny, DHL lub inny kurier

Krok 3 : Po pomyślnym umówieniu terminu nadania zwrotu otrzymasz mailowo potwierdzenie rozpoczęcia procedury zwrotu towaru
             Pamiętaj o zachowaniu potwierdzenia nadania paczki.

Krok 4 : Zwrot należności: Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 3. Zwroty produktów dokonuje się na adres: CAGSAN POLAND ul. Krucza 5, 88-100 Inowrocław

W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.

 

Postanowienie końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).